top of page

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Zowel de zorg die we leveren als de omgang met de dieren op de boerderij. Om de kwaliteit te waarborgen hebben we verschillende kwaliteitscertificaten behaald en overleggen we samen met deelnemers en andere belanghebbende continue over het verbeteren van onze zorg.

 

 

 

ISO 9001 certificaat

Stichting de Wei is ISO gecertificeerd. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze stichting die onze diensten voortbrengt.

Kwaliteitsmanagement zorgt er voor dat stichting de Wei zich goed beheerst dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze samenwerkingspartners, maar ook andere belanghebbenden. Met ISO 9001 borgt stichting de Wei continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze cliënten kunnen voldoen.

Alleen de ambulante begeleiding valt buiten de scope van het ISO 9001 certificaat.

Kiwa ISO 9001 logo NL.jpg

Cliënt tevredenheidsonderzoek

Elk halfjaar houden wij onder de cliënten een tevredenheidsonderzoek. Op deze manier kunnen wij toetsen of wij nog steeds doen waar we voor staan: Hoogwaardige ondersteuning bieden.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om onze dienstverlening nog scherper en vollediger te kunnen inzetten.

SKJ-registratie & VOG

Jongeren worden ontvangen door deskundige, gediplomeerde (pedagogische / social worker) medewerkers en oproepkrachten. De groepsleidnig op de zorgboerderij heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond. Elk personeelslid is in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Ook werken we met SKJ-geregistreede medewerkers.

skj.png
bottom of page